SASHKA G | Hourra Models
SASHKA G
Close book
 • Height: 114cm / 3' 9''
 • Shoe: 31fr / 13us / 12uk
 • Hair: Blond
 • Eyes: Blue
 • SASHKA G
  SASHKA G
  SASHKA G
  SASHKA G
  SASHKA G
  SASHKA G
  SASHKA G
  SASHKA G
  SASHKA G
  SASHKA G
  SASHKA G
  SASHKA G
  SASHKA G
  SASHKA G
  SASHKA G
  SASHKA G
  SASHKA G
  SASHKA G
  SASHKA G
  SASHKA G
  SASHKA G
  SASHKA G
  SASHKA G
  SASHKA G
  SASHKA G
  SASHKA G
  SASHKA G
  SASHKA G
  SASHKA G
 • Height:
  114cm / 3' 9''
 • Shoe:
  31fr / 13us / 12uk
 • Hair:
  Blond
 • Eyes:
  Blue