SASHKA G | Hourra Models
SASHKA G
Close book
 2.5K
 • Height: 125cm / 4' 1''
 • Shoe: 32fr / 1us / 13uk
 • Hair: Blond
 • Eyes: Blue
SASHKA G
SASHKA G
SASHKA G
SASHKA G
SASHKA G
SASHKA G
SASHKA G
SASHKA G
SASHKA G
SASHKA G
SASHKA G
SASHKA G
SASHKA G
SASHKA G
SASHKA G
SASHKA G
SASHKA G
SASHKA G
SASHKA G
SASHKA G
SASHKA G
SASHKA G
SASHKA G
SASHKA G
SASHKA G
SASHKA G
SASHKA G
SASHKA G
SASHKA G
 •  2.5K
 • Height:
  125cm / 4' 1''
 • Shoe:
  32fr / 1us / 13uk
 • Hair:
  Blond
 • Eyes:
  Blue